14.6.2021: Světový den dárců krve – Daruj krev, ať svět dále bije!

Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství krve bez finanční motivace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce krve.

Letos motto Světového dne zní: Darujte krev, ať svět dále bije.  Dárci krve zásadně přispívají k záchraně životů zdraví lidí po celém světě – jejich srdce tak díky dárcům krve dále bijí.

V ČR je v nemocničních  transfúzních zařízeních registrováno téměř 260 tisíc pravidelných dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezervy pro případ mimořádného výdeje. 

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve

Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programům ČČK, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.

Tisková zpráva ČČK z 10.06.2021