14.6.2023: Světový den dárců krve – Daruj pravidelně!

Poselstvím Světového dne dárců krve je upozornit na pacienty potřebující celoživotně transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli jednotlivce – dárce krve nebo krevní plazmy. Je důležité krev a její složky darovat pravidelně, protože jedině tak se dosahuje bezpečného a udržitelného zásobování krví a krevními produkty, aby všichni pacienti v nouzi mohli dostat včasnou léčbu.

Motto letošního Světového dne zní: Daruj krev, daruj plazmu, sdílíš život. Sdílej často!

Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a povzbudit další, aby se dárci stali. Zdraví lidé by měli svou krev darovat pravidelně a tak často, jak je to možné a bezpečné. Zdůrazňuje zásadní roli bezpříspěvkového a pravidelného dárcovství krve a krevní plazmy pro všeobecnou dostupnost bezpečných krevních produktů a má mobilizovat podporu pro posílení a udržení národních krevních programů.

Stát se pravidelným bezpříspěvkovým dárcem krve je jednoduchý a nezištný krok, který může udělat každý, aby posílil své společenství, podpořil zdravotní systém a zachránil životy.

V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Podle průzkumu mezi nemocnicemi se již nedostatečnost počtu dárců krve negativně projevuje na zásobování krví a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů a situace v této oblasti se v posledních letech zhoršuje. 

Nelze nezmínit, že v ČR přitom velmi výrazně narůstá počet odběrů plazmy v plazmaferetických centrech, plazmy určené jako farmaceutická surovina na vývoz,  poskytované zpravidla za finanční náhradu, což nepůsobí pozitivně na získávání bezpříspěvkových dárců krve (červených krvinek), jejichž krev je nezbytná naopak pro pacienty v ČR.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka
 www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce – 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera.

Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programům ČČK, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.

Tisková zpráva ČČK z 12.06.2023