30.srpen 2017: Mezinárodní den zmizelých


30. srpen je Mezinárodním dnem zmizelých. Je věnován osudu lidí pohřešovaných v souvislosti s ozbrojenými konflikty či jinými situacemi násilí, přírodními katastrofami či migrací, o nichž jejich rodiny nemají žádných zpráv. Červený kříž vyzývá vždy - nejen při této příležitosti - orgány států či povstaleckých skupin, aby poskytovaly rodinám zmizelých informace o jejich blízkých, pokud jsou v jejich rukou, a podporu.

Uprostřed mnoha dalších humanitárních krizí na světě, například v Sýrii nebo v Jemenu, lze snadno zapomenout na Ukrajinu. OSN však odhaduje, že zde od roku 2014 přišlo o život 10 000 lidí. Tisíce rodin trpí a mnozí, stejně jako Julia a Olha, kterým je věnováno video na této stránce, jsou odsouzeni, aby čekali roky, než zjistí, co se stalo s jejich blízkými.

Získávání informací o zmizelých a jejich předávání rodinám je jedním z tradičních úkolů Pátrací služby Červeného kříže, jejíž činnost vychází z Ženevských úmluv. Působí po celém světě, a tvoří ji Mezinárodní pátrací agentura Mezinárodního výboru Červeného kříže, její úřadovny při Delegacích MVČK a pátrací odbory všech 190 národních společností Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy.

Speciálně tzv. nucené mizení je zakázáno mezinárodní smlouvou přijatou v r.2006...