Světový humanitární den 2017 - zastavme porušování pravidel války!


V roce 2008 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 19. srpen jako Světový humanitární den. Připomíná pumový útok na sídlo OSN v Bagdádu v roce 2003, při němž zemřelo 22 lidí.

Den je věnován těm, kteří se rozhodli zasvětit svůj život pomoci druhým, i když je to to práce velmi náročná a nebezpečná. Mnozí za ni zaplatili tu nejvyšší cenu. Právě před týdnem bylo ve Středoafrické republice zabito šest zdravotníků Červeného kříže...

Světový humanitární den 2017 je spojen s výzvou k dodržování mezinárodního humanitárního práva, založeného na Ženevských úmluvách.

Pravidla pro vedení válek platí stále a je třeba, aby státy je nejen dodržovaly, ale také jejich dodržování vynucovaly. Útoky na zdravotnické či humanitární pracovníky v důsledku znamenají tisíce civilistů, kterým se nedostane zdravotní péče či humanitární pomoci. Přesun bojů do obydlených oblastí znamená další utrpení pro civilisty...

Český červený kříž spolu s dalšími českými humanitárními organizacemi vyzvývá k dodržování mezinárodního humanitárního práva v zájmu ohrožených civilistů. Zdůrazňujeme, že 'vítězství jakýmikoli prostředky není vívětzstvím'!

Ikona dokumentu PDF Společná tisková zpráva z 16.8.2017 - Světový humanitární den