Světový humanitární den: Proč je česká pomoc v zahraničí tak důležitá?

Video: představitelé šesti českých humanitárních organizací ke Světovému humanitárnímu dni 2018

Již 15 let si 19. srpna připomínáme Světový humanitární den. Český červený kříž a dalších pět českých humanitárních organizací ve společné tiskové zprávě zdůrazňují význam české zahraniční pomoci. Ta může tak zmírňovat lidské utrpení přímo v místě, aniž by oběti humanitárních krizí museli opouštět svou domovinu.

Současně také humanitární organizace upozorňuj na rizika spojená s prací v nebezpečných oblastech, se kterými jsou spojeny útoky, kterým padají za oběť jak civilisté, tak humanitární pracovníci - těch bylo jen v roce 2017 podle The Aid Worker Security database uneseno nebo zabito 304.

Jedním z nějvětších problémů lidí v krizových oblastech bývá nedostupnost zdravotbí péče. Červený kříž v této souvislosti zdůraznňuje potřebu respektovat mezinárodní humanitárrní právo chránící zdravotníky a zdravotnická zařízení: Health Care in Danger.

Za dodržování pravidel humanitárního práva odpovídají společně a nerozdílně všechny státy světa.

Ikona dokumentu PDF Společná tisková zpráva ke Světovému humanitárnímu dni