Světový humanitární den 2020

Světový humanitární den si připomínáme každoročně 19. srpna, kdy v roce 2003 došlo k pumovému útoku na ústředí OSN v Bagdádu.

Letošní světový den je věnován dobrovolníkům, jako hrdinům běžného dne, a jejich příběhům. Cílem je vyzvat veřejnost k podpoře dobrovolnictví včetně osobního zapojení se mezi dobrovolníky.

Červený kříž má v celém světě v terénu 13,7 milionů dobrovolníků, včetně těch, kteří bojují s ebolou, získávají dárce krve, vyučují první pomoc, informují o správném chování v době pandemie covid-19 a pomáhají ohroženým skupinám osob či věnují se celé řadě dalších činností pro druhé.

Nesetkávají se jen s pozitivním přijetím, bohužel jsou také někdy napadáni, zadržování či dokonce zabiti. Bezpečnost a ochrana humanitárních pracovníků je aktuální a důležitá otázka.