Tajfun Haiyan - 5 let od chvíle, co zpustošil Filipíny. Jak jsme pomohli?

Dne 8.11.2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan (známý též j. Jolanda). Udeřil rychlostí až 315 km/h a srážky dosáhly i 250 mm během 24 hodin... Tajfún tentokrát dosáhl jedné z nejsilnějších zaznamenaných podob. Vyžádal si životy 6.300 lidí a nějakým způsobem postihl až 16 milionů Filipínců.

Filipínský červený kříž zahájil okamžitě pomoc obětem této katatsrofy - poskytoval stany (šlo o více než 120.000), první pomoc, první psychosociální pomoc, potraviny, hygienické potřeby a pod. Mezinárodní federace ČK&ČP po vyhodnocení rozsahu škod vypracovala plán pomoci na období 8.11.2013 - 31.3.2017.

Krom okamžité pomoci se Červený kříž zaměřil na pomoc následnou. Následná pomoc zahrnovala finanční příspěvky postiženým domácnostem, výstavbu nových obydlí a opravu poškozených. Její součástí byla také obnova zdravotnických zařízení, edukační programy zaměřené na zvýšení odolnosti staveb ale také na ochranu před šířením nemocí (horečka dengue).

Celkem se pomoci Červeného kříže dostalo 794.000 osobám, z toho pomoc následná dlouhodobá, poskytovaná až do 31.3.2017 byla poskytnuta 500.000 obětem přírodní katastrofy. Obnoveno bylo 37.000 studní, postaveno 20 zdravotních středisek vybavených novými zdravotnickými přístroji a zařízením, postaveno bylo 7.800 nových domů a opraveno přes 20.000 a další domy byly zesíleny pro zvýšení odolnosti. Obnova či oprava obydlí se tak týkala 63.000 domácností.

Finanční prostředky vynaložené na tuto pomoc dosáhly 2.210.000.000 Kč, z toho 1,89 mil. Kč poskytl Český červený kříž. Děkujeme všem, kteří tehdy přispěli.