Tragická událost na Filozofické fakultě UK v Praze 21.12. 2023

Jsme v myslích se všemi postiženými hrůznou střelbou na FF UK a jejich blízkými.

ČČK je zapojen svými krizovými interventy do obsluhy tísňové linky, poskytujeme také péči evakuovaným v evakuačním centru.

Vzhledem k tomu, že nechceme tříštit úsilí veřejnosti podpořit sbírku vyhlášenou Nadační fondem UK na podporu rodin obětí a osob postižených tragédií, nevyhlašujeme jako ČČK vlastní finanční sbírku. 

V uplynulých dnech jsme pomáhali takto:

  • 21 členů ČČK poskytovalo na náměstí Jana Palacha a v Rudolfinu zázemí evakuovaným a zasahujícím složkám v prvních hodinách
  • 10 členů pomáhalo na krizové lince, poskytovali psychosociální podporu
  • 13 členů zajišťovalo evidenci a připravovalo k vyzvednutí osobní věci evakuovaných
  • 10 členů na dispečinku zajišťovalo plynulý chod našich aktivit

Svým dílem jsme tak mohli přispět k zvládnutí této dramatické situace.