Ukrajina: další pomoc Českého červeného kříže převzata

07.02.2022 jsme doručili již 14. zásilku humanitární pomoci určenou nemocným a raněným na Ukrajině. Příjal ji Ukrajinský červený kříž a přispěje k dalšímu zlepšení dostupnosti zdravotní péče. 

ČČK již od roku 2014 pravidelně vypravuje pomoc Ukrajinskému červenému kříži, neboť vlivem napětí a nepokojů, které se zde s různou intenzitou střídají, byl vážně narušen standardní systém poskytování zdravotní péče především ve východních oblastech země. Mobilní zdravotnické týmy Ukrajinského červeného kříže se tak snaží tento výpadek nahrazovat a pomáhají místním lidem ať již ošetřením, dovozem léků či jejich převozem.

Právě těmto týmům dodáváme potřebné vybavení - bylo to již 11 vozidel (ambulancí), množství zdravotnického materiálu a přístrojů, zorganizovali jsme také kurzy pro ukrajinské kolegy. 

Obsahem zatím poslední zásilky jsou tzv. traumasety určené pro poskytování první pomoci zejména v případě hromadných zdravotnických ztrát. Každý traumaset obsahuje především různé druhy obvazového materiálu, desinfekci, fyziologický roztok, zaškrcovadlo, fixační dlahu SAM Splint, termofolii, rukavice – celkem 34 ks zdravotnického materiálu a je opatřen dvojjazyčným ukrajinsko-ruským popisem. 

Ukrajinský červený kříž dnes převzal 500 ks těchto setů v hodnotě 501 tisíc Kč a hmotnosti 700 kg. Jejich dodávky budou bezprostředně navazovat – celkem bude dodáno cca 3,5 tisíce kusů. Pomoc ČČK je financována MZV ČR. Složení traumasetů vychází z požadavků Ukrajinského červeného kříže a zkušeností z předchozích dodávek.

Na sklonku loňského roku jsme ukrajinským kolegům dopravili zásilku obsahující celkem 179 zdravotnických přístrojů – od oxymetrů, přes laryngoskopy, odsávačky až po pacientský monitor životních funkcí o celkové hmotnosti 420 kg a hodnotě 4,6 mil. Kč. Pomoc jsme poskytli za podpory MZV ČR a prostředků Fondu humanity ČČK.

Ukrajinský červený kříž poskytuje v souladu se Základními principy ČK&ČP pomoc všem raněným a nemocným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou či jinou.

Tisková zpráva ČČK z 07.02.2022

Připravujeme:

Aktuálně (od poloviny února) připravujeme další fázi pomoci - mělo by se jednat o další vozidla, chirurgické sety, stany, nosítka, navigace a další materiál - opět pro činnost zdravotnických týmů Ukrajinského červeného kříže - v hodnotě cca 30 mil. Kč. Obsah ladíme spolu ukrajinskými kolegy

Tisková zpráva ČČK z 23.02.2022

Podpořit pomoc ČČK na Ukrajině: 333999/2700 v.s.1502 | daruj on-line | QR platba