Vydali jsme monografii Století s Červeným křížem

Vydali jsme monografii Století s Červeným křížem

Letos uplynulo 100 let od založení Československého červeného kříže, z něhož v r. 1993 vznikl současný Český červený kříž. Při této příležitosti vydal ČČK monografii autorů Marka Jukla a Jany Majrichové Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže. Publikace čtvercového formátu v pevné vazbě čítá 180 stran.

Kromě zasazení do rámce Mezinárodního červeného kříže se kniha stručně věnuje počátkům Červeného kříže v českých zemích v 19. století, aby se pak zaměřila na vznik Československého červeného kříže v únoru 1919, první samostatné národní společnosti Červeného kříže u nás. Dozvíme se o vývoji a činnostech ČSČK v meziválečné době, o jeho osudu za druhé světové války, na jejímž konci se spojilo úsilí exilového ČSČK a domácích příslušníků ČK. Zažijeme s ČSČK jeho poválečný rozvoj i následný přerod v "dobrovolnou lidovou zdravotnickou organisaci", které byla odebrána mj. Zdravotní záchranná služba, založená ČSČK mezi válkami, již začal v padesátých letech provozovat stát (dnešní ZZS). Čtenář se dozví i o "otiscích" ČSČK v rámci Mezinárodního červeného kříže, které nejsou nevýznamné. Poslední část knihy již patří čtvrťstoletí Českého červeného kříže, moderní národní společnosti. Kniha není jen shrnutím obecně známých skutečností, některá fakta z historie ČSČK se čtenář z ní dozví poprvé. Přečíst si ji můžete zde.

Monografie byla slavnostně představena 7.5.2019 na Žofíně u příležitosti hlavní celostátní oslavy 100. výročí založení ČSČK. Jejími "kmotry" byl Dr. Křesťan (Národní archiv) a Prof. Kesselring (Mezinárodní výbor Červeného kříže). Kmotři publikaci ocenili - jak z pohledu odborného přínosu, tak významu pro seznamování s Červeným křížem, jeho zásadami a činnostmi.

Co o knize řekli sami autoři? Podle M. Jukla je 100 let dlouhá doba a pro náš stát znamenala několik naprosto odlišných společenských a politických uspořádání. Kniha dokumentuje snahu našich předchůdců ve všech těchto různých etapách, různých poměrech, plnit humanitární poslání Červeného kříže a hledat způsoby, jak pomáhat potřebným. Slovy recenzentky, docentky Ivanové, náš Červený kříž tento humanitární úkol reagovat na potřeby druhých nikdy ze zřetele neztratil.  A právě tomu je naše kniha věnována. Věřím, že až naši následovníci za 100 let napíší knihu další, bude i z ní vyplývat, že jsme naše humanitární poslání – i přes různé vnější podmínky - zvládali se ctí. Kniha je vlastně také poděkováním všem těm, kteří nás svou prací v ČSČK a ČČK předešli a na které dnes navazujeme.

J.Majrichová dodává, že čtenář po pročtení knihy z pocitu, že je to „jen“ souhrn, „jen“ přehled historie činnosti našich předchůdců a nás, dojde k pocitu hrdosti. Hrdosti na to, že všechny ty v uvozovkách malé činy, které každý z nás dělá, jednoho dne, třeba za dalších sto let, někdo zhodnotí, sepíše a zjistí, tak jako my, že ten náš vlastní pohled na naše činy v  aktuálním čase je zcela subjektivní. Že z objektivního hlediska a pohledu na činnost našeho Červeného kříže jako celku, je humanitární poslání naší organizace, ať se nám to může zdát jakkoli nadnesené, ve svém rozsahu neuvěřitelné a komplexní a vždy reagovalo a reaguje na dobu ve které pracovalo.

Autoři knihu zpracovali bez nároku na honorář. Poutavou grafickou podobu kniha získala díky společnosti Boomerang Communication.

Elektronická podoba publikace Století s Červeným křížem - 100 let ČSČK a ČČK

Vydali jsme monografii Století s Červeným křížem "Křest" knihy - zleva: K.Voříšek - autoři: J.Majrichová - M.Jukl - kmotři: J.Křesťan - J.Kesserling"

Máte-li o knihu zájem, kontaktujte nás na e-mailu 100@cervenykriz.eu.