Výroční zpráva ČČK za rok 2016

Výroční zpráva ČČK za rok 2016

23.6.2017 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlavního spolku - za rok 2016.

V loňském roce měl ČČK a jeho pobočné spolky přes 17 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 69 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců činil 640. Působíme na území celé ČR.

Výroční zpráva přináší obraz o centrálních programových aktivitách ČČK, včetně zahraničních pomocí, které byly loni poměrně rozsáhlé - především šlo o pomoc válkou zkoušené Sýrii, kam jsme pěti leteckými zásilkami dopravili 11,7 tun materiálu především pro zdravotnické účely v hodnotě přes 9 milionů Kč, pokračovaljsme i zemětřesením postiženému Nepálu, kde jsme dokončili výstavbu zdravotnického střediska včetně vybavení. S první pomocí jsme seznámili téměř 44 tisíc lidí všech věkových kategorií, ošetřili jsme téměř 5.000. K tomu přistupuje rozsáhlá činnost jeho pobočných spolků v regionech, které například provozují na pět desítek zařízení sociálního a zdravotnického charakteru...

Prolistujte si Výroční zprávou! [*.pdf, 1,7 MB]