22.6.2018 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlavního spolku - za rok 2017.

V loňském roce měl ČČK a jeho pobočné spolky na 17 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 68 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců činil 640. Působíme na území celé ČR.

Výroční zpráva přináší obraz o centrálních programových aktivitách ČČK:

S první pomocí jsme seznámili přes 50 tisíc lidí všech věkových kategorií, ve službách první pomoci jsme odsloužili přes 50.000 hodin, za příklad jsme veřejnosti představili téměř 30.000 bezpříspěvkových dárců krve, což je zvláště významné v době, kdy se objevují odběry, za něž je vyplácen finanční příspěvek, v době, kdy nemocnice řeší napjatou situaci v zásobování krví... Vydali jsme také řadu publikací - 11 edičních titulů (nepočítaje periodikum Noviny ČČK) - od publikací pro děti a mládež, odborné příručky první pomoci až třeba po Ženevské úmluvy...

I když je těžiště naší práce v ČR, nezapomněli jsme ani na zahraničí, kde jsme především pokračovali v pomoci válkou zkoušené Sýrii. Leteckou i námořní cestou jsme do Sýrie dopravili tři mobilní ambulance a 4,3 tuny zdravotnických přístrojů a materiálu v hodnotě přes 12,4 milionů Kč.

K tomu ale přistupuje rozsáhlá činnost našich pobočných spolků v regionech, které například provozují na pět desítek zařízení sociálního a zdravotnického charakteru a pořádají stovky kurzů první pomoci ročně...

Jsme přesvědčeni, že Český červený kříž naplňuje devízu Červeného kříže a Červeného půlměsíce „být všude a pro všechny“, tedy pomáhat a sloužit všem, kdo to potřebují, bez ohledu na politickou, sociální, náboženskou či další příslušnost. Stejně tak vítáme podporu od každého, kdo sdílí naše ideály humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovolnosti, jednoty a světovosti.

Prolistujte si Výroční zprávou! [*.pdf, 1,9 MB]