Vyšla výroční zpráva ČČK za rok 2018

Výroční zpráva ČČK 2018

26.6.2019 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlavního spolku - za rok 2018.

V loňském roce měl ČČK a jeho pobočné spolky na 16 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 66 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců činil 804. Působíme na území celé ČR.

Výroční zpráva přináší obraz o centrálních programových aktivitách ČČK:

S první pomocí jsme seznámili přes 48 tisíc lidí všech věkových kategorií, ve službách první pomoci jsme odsloužili téměř 50.000 hodin a zdravotnicky zabezpečili přes 4.200 akcí, v rámci domácí ošetřovatelké péče jsme provedli na 624.000 zdravotnických výkonů. Za příklad jsme veřejnosti představili téměř 30.000 bezpříspěvkových dárců krve, což je zvláště významné v době, kdy existuje "konkurence" v odběrech, za něž je vyplácen finanční příspěvek, v době, kdy nemocnice řeší napjatou situaci v zásobování krví...

Vydali jsme také řadu publikací - 5 edičních titulů (nepočítaje periodikum Noviny ČČK) - krom výroční zprávy šlo výhradně o publikace pro děti a mládež. Pro šíření znalostí o první pomoci vzniklo 5 instruktážních spotů.

V rámci šíření humanitárního práva jsme uspořádali 158 přednášek a besed.

I když je těžiště naší práce v ČR, nezapomněli jsme ani na zahraničí, kde jsme především pokračovali v pomoci především válkou zkoušené Sýrii či Ukrajině, kam putovala pomoc za 11 milionů Kč.

K tomu ale přistupuje rozsáhlá činnost našich pobočných spolků v regionech, které například provozují na pět desítek zařízení sociálního a zdravotnického charakteru a pořádají stovky kurzů první pomoci ročně...

Jsme přesvědčeni, že Český červený kříž naplňuje devízu Červeného kříže a Červeného půlměsíce „být všude a pro všechny“, tedy pomáhat a sloužit všem, kdo to potřebují, bez ohledu na politickou, sociální, náboženskou či další příslušnost.

Stejně tak vítáme podporu od každého, kdo sdílí naše ideály humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovolnosti, jednoty a světovosti.

Prolistujte si Výroční zprávou! [*.pdf, 4,5 MB]