Výroční zpráva MVČK za rok 2018

Přítomnost MVČK ve světě v roce 2018
Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen ve více než 90 zemích světa

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů.

Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

Dne 19.6.2019 byla v Ženevě představena výroční zpráva MVČK za rok 2018. Co lze stručně o roku 2018 a Mezinárodním výboru Červeného kříže říci?

Výdaje MVČK se proti loňskému zvýšily o asi 5 % na 1,935 mld. CHF tj. 44 miliard Kč, což zdánlivě v obratu celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 850 mld. Kč) příliš nedominuje, avšak je na něj navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou koordinací, poskytují příslušné národní společnosti.

Řada číselných údajů oproti roku 2017 opět narostla, což je bohužel dáno počtem a rozsahem ozbrojených konfliktů a jiných situací násilí. Počet delegací MVČK činil 100 (+2).

Tomu odpovídá i početní nárůst personálu v poli na 16.632 (celkem 17.672). Počet navštívených vězněných osob stoupl o 8 % na 1.020.088.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo prakticky ve stejných zemích, jako v r.2017: v Sýrii (rozsahem největší, jako již několik let), pořadí ostatních zemí se mírně pozměnilo a jde o Jižní Súdán, Irák, Jemen, Nigérie, DR Kongo, Afghánistánu, Somálsko, Ukrajinu a Myanmar, který z na 11.pozici odsunul Izrael a okupovaná území.

Výrazně vrostl počet příjemců jeho zdravotnických služeb na 16,8 milionů (+5 mil.), MVČK provozuje či podporuje 399 nemocnic a 464 zařízení primární zdrav. péče. Nezměnil se počet osob odkázaných na pitnou vodu - 35,2 milionů, počet ostatních typů pomoci MVČK činil 18,8 milionů osob . Například na Blízkém a Stř. Východě jsou prakticky 3/4 příjemců pomoci a služeb v Sžrii... Stejně jako v r. 2017 směřovala největší část výdajů MVČK do Afriky (41%) a dále na Bl. a Stř. Východ (32%).

Aktivity MVČK v r. 2018 finančně podpořil částkou 1,320 mil. Kč i Český červený kříž.


Ikona dokumentu PDF Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2018