Workshop Pátrací služby Červeného kříže zemí V4

Workshop Pátrací služby Červeného kříže zemí V4

Ve dnech 4. – 5. prosince 2018 uspořádal Úřad ČČK ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC) první setkání pracovníků Pátrací služby národních společností Červeného kříže zemí Visegrádské skupiny.

Vedle pracovnice Referátu pátrací služby ČČK se setkání zúčastnili zástupci Slovenského, Polského a Maďarského ČK a zástupci Pátrací služby ICRC. Cílem workshopu bylo seznámení se se stávající situací Pátrací služby, výměna zkušeností, prezentace nových metod a technik.