Zlaté kříže za 160 darů krve - letos potřetí

V sobotu 14. října 2017 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě závěrečná, třetí část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy.

V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 252 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito se tak zařadili k 2.196 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Vyznamenání dárcům předával prezident ČČK Marek Jukl, který je rovněž nositelem Zlatého kříže, spolu s Danou Galuszkovou, předsedkyní Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP a Zuzanou Čermákovou, primářkou Krevního centra Ostrava. Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s nimi přišli i další hosté - Pavel Rydrych (vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu), Milada Němčíková s Lydií Poledníkovou (OS ČČK Ostrava), Jiří Havrlant (Revírní bratrská pokladna) a Petra Oblouková (VZP ČR).

Doplňme ještě, že první dvě části letošního oceňování proběhly v Praze 2. a 17.6. a byl na nich vyznamenán 201 dárce.

Věříme, že příklad vyznamenaných dárců krve pomůže získat stále velmi potřebné nové bezpříspěvkové dárce krve.


» Fotogalerie z předávání

Slavnostnost chvíle zdůraznilo vystoupení Janky a Jana Drahovzalových – sólistů Národního divadla Moravskoslezského za klavírního doprovodu profesora Šimáčka. Moderace předávání se ujal Petr Hanzlík.