Zlaté kříže za 160 darů krve - letos potřetí

V sobotu 13. října 2018 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě závěrečná, třetí část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy.

V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 244 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito se tak zařadili k 2.647 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Vyznamenání dárcům v zastoupení prezidenta ČČK předávaly Mgr. Miroslava Jirůtková, vedoucí Programového oddělení Úřadu ČČK Praha, spolu s Lydií Poledníkovou, ředitelkou Úřadu OS ČČK Ostrava.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s nimi přišli i další hosté - Bc. Naděžda Kalužová (Krevní centrum Ostrava), Lucie Vybíralová (Fakultní transfúzní oddělení Olomouc), Ing. Michal Adámek (ředitel odboru služeb klientům VZP) a Iva Staňková (ČPZP).

Doplňme ještě, že první dvě části letošního oceňování proběhly v Praze 12.5. a 18.6. a bylo na ně pozváno 207 dárců.

Věříme, že příklad vyznamenaných dárců krve pomůže získat stále velmi potřebné nové bezpříspěvkové dárce krve.

» Fotogalerie z předávání

Slavnostnost chvíle zdůraznilo vystoupení Janky a Jana Drahovzalových – sólistů Národního divadla Moravskoslezského za klavírního doprovodu profesora Šimáčka. Moderace předávání se ujal Petr Hanzlík.