Zlaté kříže jsme předali v Hradci Králové

Slavnostní shromáždění v Hradci Králové

V sobotu 13.května 2017 se v Hradci Králové konalo slavnostní předání Zlatých křížů ČČK II.třídy, kterými ČČK oceňuje humánní přístup těch, kteří svou krev či její složku darovali bezpříspěvkově 120 krát...

K slavnostnímu aktu, který se konal v krásných prostorách kaple Sv.Jana Nepomuckého v bývalém biskupském semináři postaveném dle projektu V. Schneidera postavena v letech 1709-14, bylo pozváno 129 dárců krve z celého Královehradeckého kraje.

Atmosféru shromáždění podtrhly tóny mistrovského nástroje krnovských varhanářů, který rozezvučel MgA. Jakub Stratílek.

Poděkovat dárcům krve přišli prezident ČČK doc. Marek Jukl, náměstek primátora Hradce Králové dr. Jindřich Vedlich a zástupkyně transfúzního oddělení FN Hradec Králové dr. Jitka Černohorská.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží. Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát.

Fotogalerie ze slavnostního shromáždění