Zlaté kříže jsme předali v Hradci Králové

Kaple Sv.Jana Nepomuckého

V sobotu 14.dubna 2018 se v Hradci Králové konalo slavnostní předání Zlatých křížů ČČK II.třídy, kterými ČČK oceňuje humánní přístup těch, kteří svou krev či její složku darovali bezpříspěvkově 120 krát...

K slavnostnímu aktu, který se konal v krásných prostorách kaple Sv.Jana Nepomuckého v bývalém biskupském semináři postaveném dle projektu V. Schneidera postavena v letech 1709-14, bylo pozváno 116 dárců krve z celého Královehradeckého kraje.

Atmosféru shromáždění podtrhly tóny mistrovského nástroje krnovských varhanářů, který rozezvučel MgA. Jakub Stratílek.

Poděkovat dárcům krve přišli prezident ČČK Doc. Marek Jukl, náměstkyně primátora Hradce Králové Ing. Anna Maclová a zástupkyně transfúzního oddělení FN Hradec Králové MUDr. Jitka Černohorská, která zastupovala i kolegy z ostatních transfúzních oddělení Královehradeckého kraje.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží. Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Počet dárců krve v ČR v klesá. Bude dost krve pro nemocné?

Fotogalerie ze slavnostního shromáždění