Zlaté kříže za 160 darů krve jsme předali v Praze

Sál Emy Destinové Kaiserštejnského paláce hostil slavnostní předávání Zlatých křížů

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

V krásných prostorách barokního Kaiserštejnského paláce proběhla první dvě letošní slavnostní shromáždění: dne 14.května převzalo toto vyznamenání 167 dárců krve z Čech a Jižní Moravy, 3. června 2022 pak dalších 163 dárců z Čech. Zařadili se tak do rodiny 4.621 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišel 14. května prezident ČČK Marek Jukl, který je rovněž mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcem krve, a 3. června byl ČČK zastoupen ředitelem Úřadu ČČK Josefem Konečným.

Příjemnou atmosféru obou slavnostních shromáždění vytvořilo vystoupení Leony Machálkové.

Shromážděními provázel Petr Hanzlík.

Letošní rok je zajímavý tím, že právě před 115 lety publikoval prof. MUDr. Jan Janský svůj objev systému čtyř krevních skupin. O jeho objevu i vývoji dárcovství krve píšeme i v Magazínu Mladého zdravotníka (zde).

Třetí část předávání Zlatých křížů 1. třídy bude věnována dárcům krve ze Střední a Severní Moravy a proběhne v sobotu 1. října v Ostravě.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců, celkový počet dárců v nemocničních transfúzních zařízeních činí cca 250 tisíc. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží.

Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Potřeba je nových dárců, aby došlo k udržení a navýšení celkového počtu.