Předáváme Zlaté kříže za 160 darů krve

Sál Emy Destinové Kaiserštejnského paláce hostil slavnostní předávání Zlatých křížů

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

V krásných prostorách barokního Kaiserštejnského paláce proběhla 20.května, 9.června a 24.června první tři letošní slavnostní shromáždění, na kterých převzalo toto vyznamenání postupně 130, 127 a 130 dárců krve z Čech a části Moravy. Zařadili se tak do rodiny 5.192 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli 20. května první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, 9. června Petr Turek, předseda Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP, a 24. června pak Společnočnost pro transfúzní lékařství zastupovala Zdenka Gašová, kteří spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem, rovněž mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcem krvem, Zlaté kříže vyznamenaným předávali.  ČČK byl na prvních dvou předáváních dále zastoupen ředitelem Úřadu ČČK Karolem Čukanem.

Příjemnou atmosféru prvních dvou slavnostních shromáždění vytvořilo vystoupení Leony Machálkové, na třetím dárcům zazpíval Roman Vojtek. Shromážděními provázel Petr Hanzlík.

Letošní rok je zajímavý tím, že právě před 205 lety proběhly první dva doložené převody lidské krve nemocným, zdařil se však jen jeden znich, takže krevní transfúze byly pro příjemce nadlouho pokládány za velmi riskantní úkon. Teprve počátkem 20. století bylo tajemství krve rozluštěno objevem krevních skupin a byl to prof. MUDr. Jan Janský, který objevil systém čtyř krevních skupin v jeho úplnosti. 

Od jeho narození v dubnu uplynulo 150 let a jeho jméno již více než šest dekád nesou vyznamenání pro dárce krve. O jeho objevu i vývoji dárcovství krve píšeme i v Magazínu Mladého zdravotníka (zde).

Poslední část předávání Zlatých křížů 1. třídy proběhne letos v sobotu 7. října v Ostravě. V roce 2023 zíslá Zlatých kříž za 160 čestných darů krve celkem 645 dárců krve.

V České republice je každoročně přijme krev nebo jiný transfúzní přípravek na 160 tisíc nemocných a ročně svou krev nebo její složky v nemocničních transfúzních zařízeních daruje 220 tisíc dárců. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží.

Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Potřeba je cca 80 tisíc nových dárců, aby došlo k dosažení nezbytného celkového počtu.

Na našich stránkách lze najít všechny potřebné informace včetně kontaktů na transfúzní stanice.