Předali jsme další Zlaté kříže za 160 darů krve

Sál ostravského Kongresového centra Clarion hostil letošní čtvrté slavnostní předávání Zlatých křížů

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

V důstojných prostorách ostravského Kongresového centra Clarion proběhlo 7.října čtvrté, závěrečné letošní slavnostní shromáždění, na kterém převzalo toto vyznamenání 258 dárců krve ze severní a střední Moravy. Návazalo tak na tři letošní předávání 387 Zlatých křížů dárcům krve z Čech a části Moravy, která proběhla v květnu a červnu v Praze. Rodina nositelů tohoto ocenění od jeho vzniku se tak letos rozrostla na 5.837 mimořádných osobností.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišel náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník i členka výboru MUDr. Šárka Blahutová, kteří spolu s prezidentem ČČK Doc. Markem Juklem, rovněž mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcem krvem, Zlaté kříže vyznamenaným předávali. 

Dárce přivítala také primářka Krevního centra FN Ostrava Doc. Zuzana Čermáková, členka VR ČČK JUDr. Milada Němčíková a další hosté.

 

Příjemnou atmosféru slavnostního shromáždění opět vytvořilo vystoupení Leony Machálkové. Shromážděními provázel Petr Hanzlík.

V České republice je každoročně přijme krev nebo jiný transfúzní přípravek na 160 tisíc nemocných a ročně svou krev nebo její složky v nemocničních transfúzních zařízeních daruje 220 tisíc dárců. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží.

Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Potřeba je cca 80 tisíc nových dárců k dosažení počtu nezbytného pro dostatek krve a jejích složek pro pacienty v ČR (plazma  odebíraná v soukromých plazmaferetických centrech je surovinou určenou na vývoz). 

Na našich stránkách lze najít všechny potřebné informace včetně kontaktů na transfúzní stanice.