Předáváme Zlaté kříže za 160 čestných darů krve

Sál Emy Destinové Kaiserštejnského paláce hostil všechna tři slavnostní předávání Zlatých křížů

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

V krásných prostorách barokního Kaiserštejnského paláce na Malé Straně proběhla 18. a 31. května a 15. června první tři letošní slavnostní shromáždění.

Na prvním převzalo toto vyznamenání 119 dárců krve převážně z Karlovarského, Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje, na druhém 113 dárců především z Prahy, Jihočeského a Královehradeckého kraje a na třetím 112 dárců, kteří přijeli hlavně z kraje Vysočina a krajů Pardubického, Plzeňského, Středočeského a Zlínského. Zařadili se tak do rodiny 5.819 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin a předat jim Zlatý kříž přišel 18. května prezident ČČK Doc. Marek Jukl, Dr., sám mnohonásobný bezpříspěvkový dárce krve, spolu s MUDr. Renatou Procházkovou, Ph.D., členkou výboru Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP a primářkou libereckého transfúzního oddělení, a MUDr. Nikolou Cíchovou, vedoucí transfúzního oddělení FN Brno.

31. května děkovali dárcům Ing. Věra Kovářová, I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a MUDr. Petr Turek, CSc., předseda Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP, místopředseda Národní transfúzní komise MZ a primář transfúzního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, opět spolu prezidentem ČČK.

Na třetím setkání, konaném 15. června, den po Světovém dni dárců krve, Zlaté kříže předával ředitel Úřadu ČČK Mgr. Karol Čukan spolu s MUDr. Janou Pelkovou, primářkou hematologicko-transfuzního oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati,  a MUDr. Petrou Šlechtovou, primářkou transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Příjemnou atmosféru prvního shromáždění vytvořilo vystoupení Tomáše Savky, zatímco na druhém i třetím si dárci poslechli Leonu Machálkovou. Shromážděními provázel Petr Hanzlík.

Letošní rok je zajímavý tím, že právě před 85 lety objevil Karl Landsteiner tzv. Rh faktor, který dělí lidi do dvou skupin a doplňuje tak "Janského" systém krevních skupin AB0. O objevech Janského a Landsteinera i vývoji dárcovství krve jsme psali i v Magazínu Mladého zdravotníka (zde). 

Před 75 lety také začala být budována v Československu síť transfúzních stanic a dobrovolných dárců krve.

A letos si také připomínáme 65. výročí vyhlášení mezinárodní kampaně Červeného kříže za bezpříspěvkové dárcovství, jako dar oproštěný od finančních motivů. To představuje nejlepší ochranu příjemce krve a transfúzních přípravků. 

Poslední část předávání Zlatých křížů 1. třídy proběhne letos 2. listopadu v Ostravě.

V roce 2024 získá Zlatých kříž za 160 čestných darů krve celkem 551 dárců krve.

V České republice každoročně přijme krev nebo jiný transfúzní přípravek na 160 tisíc nemocných a ročně svou krev nebo její složky v nemocničních transfúzních zařízeních daruje 220 tisíc dárců. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží.

Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Potřeba je cca 80 tisíc nových dárců, aby došlo k dosažení nezbytného celkového počtu.

Na našich stránkách lze najít všechny potřebné informace včetně kontaktů na transfúzní stanice. Pojďte do toho s námi!