Zlaté kříže za 160 darů krve předány v Praze

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

Na dvou slavnostních shromážděních - v pátek 2.června a sobotu 17.června - v krásných prostorách barokního Kaiserštejnského paláce převzal toto vyznamenání 201 dárce krve z Čech a Jižní Moravy a zařadil se tak do rodiny 2.196 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem, který je rovněž nositelem Zlatého kříže, přišli 2.června Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK, a Petr Turek, předseda Národní transfúzní komise MZ ČR a zástupce Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP, zatímco 17.června ocenění předávala Dana Galuszková, předsedkyně Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP.

Příjemnou atmosféru obou slavnostních shromáždění vytvořilo vystoupení Daniely Šinkorové.

Zlaté kříže dalším letošním vyznamenaným - 252 dárcům ze Střední a Severní Moravy - budou předány 14. října na shromáždění v Ostravě.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže plně zaslouží. Věříme také, že ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát.

Fotogalerie ze slavnostního shromáždění - 2.6.2017
Fotogalerie ze slavnostního shromáždění - 17.6.2017