15 let od povodní na Moravě

V červenci 1997 zasáhly Českou republiky po dlouhých letech mimořádně rozsáhlé, do té doby nepamatované, povodně... Jejich obětí se stala rozsáhlá území především Moravy - na pět desítek občanů je zaplatilo životem, tisíce lidí bylo jimi postiženo...

Humanitární situace byla pro Český červený kříž velkou výzvou - největší od r. 1965, kdy tehdejší družiny ČSČK (předobraz dnešních Humanitárních jednotek) zasahovaly při povodních na Žitném ostrově.

V r.1997 se do pomoci obětem zapojily všechny oblastní spolky ČČK nejen na zatopeném území Moravy, ale přirozeně i mimo ně. ČČK jako celek tak poskytoval od prvopočátku pomoc v několika fázích.

Shrňme, že její snadno vyčíslitelná část, tedy pomoc finanční, obsáhla 567 milionů Kč v řadě forem - od přímé finanční pomoci desítkám tisíc občanů, přes prvotní materiální pomoc až po výstavbu téměř stovky tzv. povodňových domků či desítky Domů s pečovatelskou službou až k obnově objetů typu škol, zařízení sociální péče a pod.

Více o pomoci ČČK a jeho povodňových projektech...

DPS zbudovaný ČČK v Mikulovicích / jeden z tzv. rostoucích povodňových domků ČČK rodinám bez domova
DPS zbudovaný ČČK v Mikulovicích / jeden z tzv. rostoucích povodňových domků ČČK rodinám bez domova

Pomoc ČČK by nebyla možná bez příspěvku mnoha jednotlivců či podniků a institucí na Fond humanity ČČK. Těm všem, kteří nám pomohli pomoci, děkujeme. Děkujeme také tisícům našich členů, zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se tehdy do pomoci Moravě zapojili.