150 let: humanitární právo stále aktuální

Letošní rok uplyne přesně jeden a půl století od přijetí Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách, okamžiku zrodu soudobého mezinárodního humanitárního práva (MHP).

Zasahují-li dnes konflikty prakticky polovinu států světa, je MHP stále aktuální.

V posledních třech týdnech navštívil prezident ČČK Marek Jukl půdu čtyř našich univerzit - Univerzity Karlovy (PF, spolek Všehrd), Univerzity Tomáše Bati (FHS), Ostravské univerzity (LF) a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE), aby se studenty hovořil o významu humanitárního práva a roli Červeného kříže při jeho aplikaci.

Ikona dokumentu PDF Stopadesáté výročí inspirací i dnes (slovo prezidenta ČČK)


Šíření znalostí MHP patří k základnímu poslání ČČK - ročně seznámí s jeho základy na čtyři tisíce osob.