17.11.2015: Poděkování premiéra ČR

Dne 17.listopadu 2015 přijal v Kramářově vile předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka představitele Českého červeného kříže a dalších organizací, které pomáhají při zvládání současné migrační vlny směřující do Evropy.

Premiér vyslovil poděkování všem těm, kteří se v jednotlivých organizacích nebo i mimo ně na této činnosti podílejí.

Prezident ČČK Marek Jukl ocenil spolupráci se státem na tomto poli a ujistil premiéra, že ČČK je připraven být nadále státu nápomocen při práci s migranty [+++]. Předseda vlády souhlasil se stanoviskem Červeného kříže, že problém migrace je třeba řešit především v místech jeho zrodu, tedy v ohniscích válek a nestability ve světě.

Zdroj www.vlada.cz uvádí následující seznam přítomných organizací:

 • Český Červený kříž
 • Program Medevac
 • Člověk v tísni
 • Charita Česká republika
 • ADRA Česká republika
 • Diakonie ČCE
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty
 • Multikulturní centrum Praha
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům
 • Sdružení pro integraci a migraci
 • Czech Team
 • Iniciativa Hlavák