19. republikové setkání Klubů dárců krve

V sobotu 13. 10. 2012 se konalo ve Svatém Janu pod Skalou 19. republikové setkání zástupců Klubů dárců krve při ČČK.

Setkání se zúčastnili zástupci Klubů při oblastních spolcích Brno-venkov, České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Plzeň sever+jih, Mladá Boleslav, Karviná, Strakonice a Trutnov. Jako hosté vystoupili zástupci Úřadu ČČK, Mládeže ČČK a paní primářka Transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V rámci programu proběhla prezentace dvou zajímavých projektů, a to Studentská krev a Daruj krev jen jako. Další zajímavá témata, která byla probírána, se týkala např. oceňování dárců krve či představ o budoucích setkáních zástupců KDK.

Poděkování za organizaci setkání patří Oblastnímu spolku Praha 1, který se zhostil role hostitele „beze ztráty kytičky“.