2. ročník projektu Bezpečnost dětí a mládeže pokračuje….

Stejně jako město Plzeň v červnu letošního roku, mohly zažít odpoledne plné zábavy tentokráte města Liberec a Praha, která byla další z řady měst, kde se konaly akce v rámci uvedeného projektu. Ani tentokráte nechyběl partner projektu – Český červený kříž, který prezentovaly OS ČČK Liberec a OS ČČK Praha 1.

Jako vždy nebyla nouze o zábavu, ale i „perné chvilky“, které prožívali návštěvníci např. při pokusech o resuscitaci či při vyplňování krátkého testu, který odhalil jejich znalosti o obsahu autolékárniček. Ti, kteří zvládli test bezchybně, si odnášeli autolékárničku. Velký úspěch zaznamenalo, jako vždy, maskování a překvapením pro všechny byla v Liberci simulace autonehody a ukázka vyprošťování zraněného.

Milí čtenáři, budete-li mít zájem se dozvědět o projektu více, informace najdete na stránkách společnosti GENESY, s.r.o. (www.genesy.cz), která tento projekt realizuje ve spolupráci s ostatními partnery a médii.