31. Mezinárodní konference ČK&ČP jednala v Ženevě


Na přelomu listopadu a prosince 2011 se v Ženevě konalo zasedání XXXI. mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Tento orgán, sdružující státy - smluvní strany Ženevských úmluv (tj. všechny země světa) a složky Červeného kříže a Červeného půlměsíce, představuje svým složením unikátní spojení vlád a této celosvětové humanitární asociace.
Konference tak mohou přispět k řešení globálních problémů, určit společný postup aktérů při zmírňování lidského utrpení ve světě.
Hlavní témata Konference byla:

  •  Posilování mezinárodního humanitárního práva
  •  Rovný přístup ke zdravotní péči
  •  Migrace a důstojný přístup k migrantům
  •  Mezinárodní právo reakce na katastrofy
  •  Posilování pomocné role národních společností, rozvoj dobrovolnictví

Ikona dokumentu PDF Zpráva z jednání Mezinárodního Červeného kříže - Ženeva 2011

Z ČR se mezi 1.714 delegáty Konference účastnila delegace vlády ČR a delegace ČČK.
Jednání Konference předcházela jednání Valného shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP a Rady delegátů ČK&ČP.
Před Konferencí oznámil Mezinárodní výbor ČK uznání již 187. národní společnosti - Červeného půlměsíce Malediv.