8. květen - Světový den Červeného kříže v Senátu

8.květen je celosvětově slaven jako Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce - tohoto dne se r. 1828 narodil zakladatel Červeného kříže a iniciator první z Ženevských úmluv Henri Dunant.

Červený kříž je celosvětovou humanitární organizací, jejíž pomoci se každou vteřinu dostane 6 lidem naší Země... Téměř třičtvrtiny států světa je zasaženo válkami nebo různými katastrofami.

Český červený kříž, jedna ze 186 národních společností Mezinárodního ČK světa, si tento den připomněl slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR 9. května 2011 pod záštitou předsedy senátu p. Milana Štěcha, jak bylo tradicí již za I. republiky.

Shromáždění bylo poděkováním obětavým členům a dobrovolníkům ze všech okresů ČR, kteří pod vlajkou Červeného kříže pomáhají potřebným.


Den Červeného kříže v Senátu

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ke Světovému dni ČK