8.září: Světový den první pomoci

Druhá zářijová sobota připadá na Světový den první pomoci. Lidé, kteří vyrazí do ulic větších měst tak budou mít možnost seznámit se nejen s historickými památkami (souběžné probíhají Evropské dny kulturního dědictví), ale také s poskytováním první pomoci. I v Česku budou v sobotu 8. září oblastní spolky ČČK pořádat veřejné akce zaměřené na možnost dozvědět se o tom, jak v nouzi pomoci sobě či druhému a samozřejmě si základní dovednosti i prakticky vyzkoušet.

Se zajímavým nápadem přichází OS ČČK Praha 1: Na webových stránkách www.denprvnipomoci.webnode.cz bude 8. září 2012 uveřejněn úkol s tématikou první pomoci a prvních 100 správných řešitelů získá autolékárničku, kterou si mohou vyzvednout v následujícím týdnu. Ve dnech 10. – 13. září bude pro účastníky soutěže a další zájemce možnost vyzkoušet si praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Soutěž i akce je určena dětem i dospělým.

Český červený kříž ročně vyškolí na šest desítek tisíc občanů všech věkových kategorií v dovednosti poskytnout první pomoc. V oblasti metodiky letos - právě u příležitosti Světového dne PP - vydává revidovanou verzi Standardů poskytování první pomoci.