Bezpečnost dětí a mládeže v regionech - 2. ročník projektu

Letošní ročník projektu, jehož tématy jsou bezpečnost této cílové skupiny v silničním provozu, při volnočasových aktivitách, dále ve vazbě na životní prostředí a zdravotní péči jako součást bezpečného vývoje mládeže, byl zahájen akcí Plzeňský kraj dětem. Centrum města Plzeň tak zažilo 28. června 2012 den plný zábavy a příjemných překvapení v podobě hudebních vystoupení Dády Patrasové, skupiny Maxim Turbulenc či dětských tanečních skupin.

Nezůstalo však jen u zábavy, neboť návštěvníci měli možnost se také seznámit s aktivitami BESIPu, vyzkoušet si poskytování první pomoci u prezentačního stánku Českého červeného kříže – jednoho z partnerů projektu, či blíže se dozvědět něco o práci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.

Český červený kříž prezentoval na akci Oblastní spolek ČČK Plzeň-město a Rokycany.

Milí čtenáři, budete-li mít zájem se dozvědět o projektu více, informace najdete na stránkách společnosti GENESY, s.r.o. (www.genesy.cz), která tento projekt realizuje ve spolupráci s ostatními partnery a médii.