ČČK členem ESTSS

Na základě doporučení sítě pro psychosociální podporu (ENPS) a v souvislosti s další specializací v oblasti psychosociální podpory se národní společnost ČČK stala 10. prosince 2013 přidruženým členem mezinárodní organizace ESTSS - European Society for Traumatic Stress Studies – Evropská společnost pro studie traumatického stresu).

Oficiální členství bylo schváleno na základě podpisu Dr. Brigitte Lueger-Schuster, prezidentky ESTSS, prezidenta NS ČČK – Dr. Marka Jukla a velitele Ústředního krizového týmu (ÚKT) ČČK – Karla Konečného. Národní společnost ČČK bude zastupována ÚKT ČČK.

ESTSS se zaměřuje především na klinický výzkum a praktické postupy, na specifičnost všech aspektů distresu a rovněž na vytvoření sítě mezi jednotlivci a organizacemi v oblasti psychotraumatologie. Národní společnosí / Ústřední krizový tým ČČK tak bude dále prohlubovat oblast psychosociální podpory, krizového řízení a odolnosti proti traumatu, kterou má v národní společnosti na starosti.