ČČK hostil zasedání Národní skupiny pro humanitární právo

Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP) je mezirezortním orgánem zabývajícím se naplňování závazků z MHP. Působí ve více než stovce zemí světa.

Dne 28. června 2016 se uskutečnilo druhé letošní setkání NS MHP za účasti zástupců MZV, MO, ČČK, MV, MS, MK, MŽP, MZdr a ÚMV, které se na pozvání prezidenta ČČK konalo v novém sídle ČČK na Bílé hoře. Jednalo se tak o třetí zasedání mimo prostory Ministerstva zahraničních věcí.

NS MHP zejména diskutovala akční plán k plnění závazků – čestných slibů i rezolucí – přijatých na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v prosinci 2015 v Ženevě. Tak jako u závazků z předcházející konference členové skupiny společně připraví přehled úkolů, které budou v následujícím období plnit podle svých gescí.

Zpráva ze zasedání NS MHP 28.6.2016