Celostátní cvičení Humanitární jednotek ČČK Mobilita 2016


Ve dnech 30.9.-2.10.2016 se v Praze a Středočeském kraji uskutečnilo celostátní cvičení Humanitární jednotek ČČK Mobilita 2016.

Proč právě Mobilita 2016? Protože ústředním námětem akce, které se zúčastnilo více než 40 členů humanitárních jednotek a stejný počet figurantů, byl nácvik práce mobilních týmů při pomoci obyvatelům po mimořádné události, tedy jeden z úkolů Českého červeného kříže.

Štáb cvičení zahájil práci v pátek v 10,00 v krizové místnost HZS hl.m. Prahy v Modřanech a brzy začal koordinovat humanitárních jednotek z celé ČR stejně jako v reálné situaci. Práci štábu po celou dobu supervizovali zkušení příslušníci HZS. Přijíždějící jednotky se rychle seznámili se situací a začali s výstavbou asistenčních center ve Slivenci a u OC Šestka. V centrech bylo pak nutné se postarat o evakuované osoby.

Stejně jako v reálné situaci si část evakuovaných našla nocleh sama, ale část bylo nutno ubytovat přes noc v evakuačním centru na Střeleckém ostrově. Paralelně probíhal transport a distribuce humanitárního materiálu.

Během páteční noci se cvičící přesunuli do Jesenice u Rakovníka, kde v sobotu proběhl nácvik péče o evakuované osoby. Děti z místní základní školy a další dobrovolníci přestavovali osoby po evakuované po úniku chemické látky. O jejich pohodu se starali nejen příslušníci humanitárních jednotek, ale také specialisté z Ústředního krizového týmu ČČK. V odpoledních hodinách pak proběhl nácvik vyhledávání v terénu.

Akci podpořili GŘ HZS, HZS hl.m. Prahy, Magistrát HMP, MČ Praha 5, OC Šestka, Letiště Praha, Aqua-techni-medi-servis vodní záchranná služba a Nadační fond Veolia a JJ Rent Car.