Celostátní cvičení Humanitárních jednotek ČČK

Ve dnech 7.-9.11.2014 se v Praze a Středočeském kraji konalo celostátní cvičení Humanitárních jednotek ČČK. Celkem 44 členů HJ ČČK z celé ČR se přijelo seznámit s postupy pro operační řízení, provoz evakuačních center i péči o osoby zasažené mimořádnou událostí.

Námětem cvičení byla péče o osoby, které musely v důsledku mimořádné události na delší dobu opustit své domovy. Dvě skupiny po asi 20 osobách představované českými i zahraničními figuranty se objevily v oblasti Zličína a také Letiště Václava Havla.

Osoby bylo nutno zaregistrovat, poskytnout jim základní pomoc a následně přepravit do stanového evakuačního centra zbudovaného příslušníky HZS v Jílovém u Prahy. Zde se figuranti mohli osprchovat, dostali nové oblečení a teplé jídlo. Samozřejmostí byla také psychosociální podpora včetně zajištění specifických potřeb dětí nebo cizinců.

Na úspěšném splnění všech úkolů se kromě členů ČČK podíleli


Celostátní cvičení humanitárních jednotek ČČK

také příslušníci HZS, Městské policie Praha 11, Policie ČR, Operačního střediska KŠ MHMP i personál handlingových a leteckých společností a Letiště Václava Havla. Akce se konala za finanční podpory MV ČR.