Červený kříž na Policejní akademii

S přednáškou na téma "Aktivity Českého červeného kříže a Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při pomoci obětem ozbrojených konfliktů, katastrof a jiných mimořádných situací včetně současné migrační vlny směřující do Evropy" vystoupil v Policejní akademii ČR v Praze prezident Českého červeného kříže doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Akce svým obsahem reagovala na aktuální mezinárodní situaci ve světě, která rozhodně není uspokojivá. Lidé na mnoha místech planety trpí kvůli válkám i přírodním nebo člověkem způsobeným katastrofám. Státy v těchto situacích mnohdy nemohou, neumí nebo dokonce nechtějí jednat tak, jak jim ukládá mezinárodní právo. Proto je třeba znát a zdůrazňovat význam systému Červeného kříže a Červeného půlměsíce při prosazování pravidel mezinárodního humanitárního práva ve světě. Posluchači byli přednášejícím informováni nejen o uskutečňovaných humanitárních aktivitách zejména v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Sýrie, ale též o očekáváních spojovaných s nadcházející 32. Mezinárodní konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která bude jednat ještě letos v Ženěvě.


» Fotogalerie z akce na PA ČR

V souvislosti se svou návštěvou vedl prezident ČČK rovněž neformální rozhovory s vedoucími funkcionáři Policejní akademie ČR v Praze.

[Převzato z www.polac.cz]