Červený kříž pomáhá při povodních

Nedávné velmi silné deště způsobily povodně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Posléze zasáhly i Kraj Jihočeský.

Oblastní spolky ČČK v zasažených místech jsou v kontaktu se státní správou a samosprávou, zjišťují potřeby a poskytují na základě požadavků nezbytnou pomoc včetně např. čisticích prostředků či přípravků na čištění studní, úklidového nářadí a v určité míře i vysoušeče.

Ústředí Českého červeného kříže vyslalo do oblastí na Moravě psychosociální týmy Ústřední pohotovostní jednotky ČČK, které zahájily svou činnost v místě 26.6.2009. Týmy Červeného kříže také ošetřují drobná zranění, která lidé utrpěli během povodně i při odstraňování jejích následků. S ČČK spolupracují i zdravotníci Polského Červeného kříže.

Aktuálně z terénu:

Ikona dokumentu PDF Český červený kříž pomáhá na Moravě
Ikona dokumentu PDF Český červený kříž stále pomáhá na Moravě
Ikona dokumentu PDF Český červený kříž Ostrava pomáhá při povodních

Od 1.7. byla činnost ÚPZJ ČČK již ukončena a těžiště pomoci se přesouvá k rozdílení materiální pomoci.

Materiální humanitární sbírku pro zasažené oblasti provádějí OS ČČK Chrudim, Ústí nad Orlicí, Karviná, Jablonec, Děčín a další (informujte se na OS ČČK ve Vašem okrese).

I v Jižních Čechách pomáhá ČČK obětem velké vody. Pomocné aktivity koordinuje OS ČČK České Budějovice [Více...].

Od 28.6. probíhá ve všech okresech kraje sbírka materiální humanitární pomoci. Situaci v JčK má ČČK plně pod kontrolou a z pověření Krizového štábu JčK koordinuje i činnost ostatních NNO.

Pracovnice ČČK v oblasti postižené povodní

Aktuálně z terénu:

Ikona dokumentu PDF Zpráva o humanitární situaci a pomoci na postiženém území JčK

Palčivým problémem rodin odkázaných na vodu z vlastního zdroje je kontaminace studní. V nejbližších dnech zahájí ČČK projekt financování čištění studní a rozborů vody, kdy na základě potvrzení obce budou vlastníkům studny OS ČČK proplaceny uvedené náklady ve výši 4.500.-. Na tento projekt vyčlenil ČČK částku 4.500.000 Kč, převážně získanou z Mezinárodní federace ČK & ČP. Konkrétní postup sdělí místně příslušný OS ČČK.

Vzhledem k tomu, že stát i samospráva uvolnila finanční pomoc, ČČK celostátní finanční sbírku nevyhlásil, ale dále monitoruje potřeby. Pro krytí podobných potřeb využivá zatím ČČK stálý Fond Humanity ČČK, z něhož již uvolnil 500.000 Kč a na který je možné přispět (pro tuto akci pod v.s.111).

505 6 505 / 5500

Za podporu děkujeme.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva: "Povodně na Severní a Střední Moravě"
Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva: "Pomoc ČČK a bleskové povodně 2009"
Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva: "Pomoc ČČK obětem povodní pokračuje projektem čištění studní"
Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva: "Příspěvek ČČK na vyčištění studní po povodních"
Ikona dokumentu PDF Fotografie z pomoci ČČK při povodních 2009