Červený kříž se podílí na přípravě Typové činnosti

Mimořádné události s sebou přináší pomoc různých forem a jednou z nich je i pomoc psychosociální, k níž se právě nově vytváří Typová činnost složek IZS.

Pod taktovkou MV-GŘ Hasičského záchranného sboru tak vzniká první materiál vymezující, kdo a jak bude činný v poskytování uvedené pomoci při mimořádných situacích. Zjednodušeně lze říci, že vznikne doporučení pro všechny příslušníky HZS, Policie ČR a další zasahující říkající: Co dělat, když uvidím, že někdo takovou pomoc potřebuje.

Na tvorbě se podílí tým vedený plk. PhDr. Zuzanou Vrbovou, hlavní psycholožkou HZS ČR. Vzniku opravdu realizovatelné Typové činnosti významně přispívá fakt, že jsou v týmu zastoupeny všechny složky, instituce a organizace. Jedná se o dvacítku lidí z řad HZS, Policie ČR, ZZS, AČR a právě díky pozitivním zkušenostem především z povodní, zde našli své místi i nestátní neziskové organizace.

(-lb)

Členové ČČK při výcviku psychosociální pomoci

Český červený kříž zastoupený členy Ústřední záchranné jednotky se tak stane součástí listu NNO Typové činnosti a přiblíží možnost opětovného nasazení členů ČČK při mimořádné události.