Červený kříž spolu s vládami o humanitárních otázkách ve světě

Začátkem prosince 2015 jednaly v Ženevě ústřední orgány Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Zástupci 190 národních společností celého světa, Mezinárodního výboru Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a delegace vlád - účastníků Ženevských úmluv - se zabývali řešením humanitárních otázek.

Mottem jednání bylo Síla humanity, cílem bylo ke společnému postupu za touto ideou sjednotit všechny účastníky...

Ikona dokumentu PDF Podrobně o ženevských jednáních 2.-10.prosince 2015

Ženevský míting začal 2.12.2015 jednáním Valného shromáždění Mezinárodní federace, následovala Rada delegátů ČK&ČP, která 8.prosince příjezdem vládních delegací přešla v zasedání 32. Mezinárodní konference ČK&ČP.

Z Valného shromáždění a Rady delegátů:

 • počet národních společností Hnutí ČK&ČP se uznáním Tuvalského ČK, založeného již r.1965, zvýšil na 190
 • národní společnosti mají celkem 80 milionů členů, 16 milionů aktivních dobrovolníků a 451.952 zaměstnanců
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP poskytlo v r.2014 pomoc a služby v hodnotě 800.037.000.000
 • naší pomoci při katastrofách se dostalo 168 milionům osob
 • příjemci dlouhodobých služeb bylo 160,7 mil. osob
 • např. zdravotní služby byly poskytnuty 96,6 milionu osob

Rada delegátů ČK&ČP, která je orgánem celého Mezinárodního Červeného kříže (tedy včetně Mezinárodního výboru ČK), zasedala 7.12.2015 a mj. schválila nové logo této celosvětové humanitární asociace. Zabývala se také vztahem mezi svými dvěma společnostmi, a to izraelskou Davidovou hvězdou (MDA) a palestinským Červeným půlměsícem. I přes neshody o působení MDA na okupovaných palestinských územích obě společnosti spolupracují a prezident MDA například odmítl spekulace o možném zneužití sanitek Palestinského ČP během nedávné války v Gaze palestinskými bojovníky či pochyby o zásahu Palestinského ČP při šetření raněných židovských občanů v Hebronu v minulém měsíci. Zfornulováno bylo také stanovisko ČK&ČP k migraci, podle nějž se má dostat pomoci zranitelným skupinám osob. Oceněna byla také pomoc Českého červeného kříže válkou sužované Ukrajině, a to spolu s Neměckým a Italským ČK.


Vrcholným jednáním bylo zasedání 32.Mezinárodní konference ČK&ČP, ojedinělého humanitárního fóra, na němž jsou zastoupeny vlády všech zemí světa spolu se všemi složkami Červeného kříže. Mezinárodní konference je současně nejvyšším orgánem Mezinárodního hnutí ČK&ČP. Konference byla zahájena projevy švýcarské prezidentky, prezidenta Mezinárodního výboru ČK a Mezinárodní federace ČK&ČP. Konference skončila ve čtvrtek 10.12.2015. Zúčastnily se jí delegace 169 států a 185 národních společností, celkem 2.284 osob. Návrhová komise zasedala 45 hodin a Konference schválila 9 rezolucí; nepřijala však institut pravidelných mítingů států k dodržování válečného práva.

prezidenti Českého ČK M.Jukl a Syrského ČP A. R. Attar

Hlavní témata Konference:

 • Posílení dodržování mezinárodního humanitárního práva
 • Zdravotní péče v nebezpečí, bezpečnost humanitárního personálu
 • Ochrana osob zbavených svobody, sexuální násilí při ozbrojených konfliktech
 • Právní rámec pomoci při katastrofách, snížení dopadů pro obyvatelstvo
 • Mezinárodní hnutí ČK&ČP a nárůst humanitárních potřeb