Cesty krve: ve Zlíně již po šesté

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín uspořádal dne 13.11.2013 Aule Univerzity Tomáše Bati již šestou konferenci Cesty krve, která byla vyvrcholením celoroční kampaně Řekni „ANO“ bezplatnému dárcovství krve.

Konference byla určena studentům středních a vyšších škol. Celkem se konference zúčastnilo na 350 studentů. Ti byli informování nejen o krvi, ale i o samotném dárcovství od prim. MUDr.Yvetty Stavařové z Transfuzního oddělení KNTB a.s. Jak je krev potřebná v běžném životě přednesl MUDr. Tomáš Novotný ze Zdravotnické záchranné služby Zlín. Se svými příspěvky o dárcovství krve do diskuze přispěli také: zástupce HZS Zlín pprap. Martin Polčák a nstržm. Stanislav Navrátil a zástupce PČR Zlín pan ppor.Tomáš Horsák. Zkušenosti s dobrovolnickými akcemi s Fakultou humanitních studií UTB přednesla PhD. Anna Krátká a o studentském projektu „Malá oběť pro velký význam“ informovali studenti Obchodní akademie T. Bati Zlín.

Cílem této již tradiční konference je studenty seznámit s významem bezplatného dárcovství krve a zároveň poděkovat dárcům, kteří dovršili 80 odběrů a získali tak Zlatý kříž 3. třídy a jednomu dárci, který dovršil 120 odběrů a získal Zlatý kříž 2. třídy.

Při této příležitosti byl vyhlášen 2. ročník soutěže O Studentkou krev. Věříme tak, že i díky této akci se podaří získat nové dárce krve.

Logo kampaně
Logo kampaně

Kampaň pořádaná zlínským OS ČČK je úspěšnou odpovědí na stálou potřebu doplňovat dárcovskou "rodinu" mladými...