Činnost ČČK po zrušení registrace OS ČČK Hradec Králové

Programové činnosti ČČK (kurzy první pomoci, zdravotnické dozory, dárcovství krve a pod.) zajišťuje Český červený kříž na Královéhradecku i nadále. Pro tento účel je kontaktní e-mail: hk@cervenykriz.eu.

Obracet se také můžete obracet přímo na jednotlivé Oblastní spolky ČČK Královehradeckého kraje podle tohoto územního klíče:

  • OS ČČK Jičín: správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bydžov, správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem Chlumec nad Cidlinou a Nechanice,
  • OS ČČK Náchod: správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem Hradec Králové a Smiřice,
  • OS ČČK Rychnov n.Kněžnou: správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Třebechovice pod Orebem .

Pro celokrajské záležitosti - výkon funkce tzv. pověřeného OS ČČK Královehradeckého kraje - je kontaktním místem OS ČČK Jičín.

Zaznamenali jsme vznik spolku "Oblastní spolek Hradecký kříž" - nyní přejmenovaného na "Czech Med Cross" - mimo strukturu ČČK. Tento spolek je personálně propojen se zrušeným OS ČČK Hradec Králové, avšak s Českým červeným křížem nemá nic společného - více zde.


Výkonná rada Českého červeného kříže dne 27.2.2016 s účinností dnem 29.2.2016 zrušila registraci pobočného spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Důvodem bylo zjištěné trvající závažné porušování Stanov ČČK a vnitřních předpisů ČČK, vážných závad ve vedení účetnictví a nezjednání nápravy ve stanovené lhůtě.

Po odebrání registrace OS ČČK Hradec Králové zejména:

  • není oprávněn užívat znak červeného kříže,
  • není oprávněn uskutečňovat programové činnosti ČČK (více zde),
  • jeho orgány mohou právně jednat jen v rámci povinností z probíhajícího insolvenčního řízení (KSHK 33 INS 30/files/files/cz/369/2015), resp. - nezanikne-li již v insolvenčním řízení - k vypořádání závazků a pohledávek v rámci následné likvidace OS ČČK.

OS ČČK Hradec Králové buďto zanikne po osvědčení úpadku v insolvenčním řízení, nebo vstoupí do likvidace.

Základní programové činnosti jsou na území okresu Hradec Králové nadále zabezpečovány sousedními oblastními spolky ČČK.

OS ČČK Hradec Králové poškodil v r.2015 několik desítek seniorů, od nichž vybral zálohy na rekondiční pobyty, které neuskutečnil, a zálohy klientům nevrátil.

Společnost ČČK – hlavní spolek již vyzvala tyto seniory, aby se přihlásili do insolvenčního řízení. Dne 15.12.2016 zahájila výplaty náhrad za složené zálohy, ačkoli sama nebyla pořadatelem předmětných pobytů.

Tisková zpráva z 16.12.2016 -První senioři již mají zpět své peníze
Tisková zpráva z 27.2.2016 - Zrušení registrace OS ČČK
Tisková zpráva z 14.4.2016 - Postavení OS ČČK