Další nová publikace: Zdravotník zotavovacích akcí

Krom výuky základů první pomoci je jedním z kurzů ČČK také čtyřicetihodinové školení pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti, která pořádá ČČK již tradičně. Jedná se o vzdělávací program akreditovaný MŠMT, jehož obsah závazně stanoví vyhláška MZd ČR o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Pro tento kurz právě ČČK vydal nově publikaci Zdravotník zotavovacích akcí, která představuje již sedmé, avšak tentokrát zcela přepracované vydání této osvědčené učebnice. Obsah publikace odpovídá platným Standardům první pomoci i současným hygienickým předpisům. K dostání bude prostřednictvím oblastních spolků ČČK, které také kurzy první pomoci (pod shodným názvem) pořádají.

náhled publikace (*.pdf)