Další pomoc zdravotní péči na Ukrajině


vozidla pro Ukrajinský červený kříž před odjezdem z areálu ČČK Hvězda v Praze (opatřena již ukrajinskými SPZ)

Dne 12.12.2014 vyrazila na Ukrajinu další pomoc Českého červeného kříže. Pokračuje tak další etapa humanitárních aktivit ČČK směřujících ke snížení utrpení osob na Ukrajině. Jejím účelem je podpořit činnost mobilních zdravotnických jednotek Ukrajinského červeného kříže, které na východě Ukrajiny v oblastech zasažených boji nahrazují zhroucenou zdravotnickou infrastrukturu.

Jedná se o čtyři vozidla Ford Transit spolu spolu s nafukovacími stany pro poskytování lékařské pomoci.

Budou operovat především ve venkovských oblastech, v určeném místě zřídí dočasné stanoviště Ukrajinského ČK (stan), kam se mohou lidé z okolí obracet za pomocí (zdravotnické ošetření, psychologická pomoc, humanitární pomoc, hygienické balíčky atd.). Mobilní týmy s vozidlem budou krom poskytovaní pomoci také monitorovat potřeby – v případě potřeby vyšle operační středisko Ukrajinského ČK do oblasti nákladní vozidlo s pomocí, sanitní vůz nebo mikrobus pro přepravu osob a doručí požadovanou pomoc nebo personál.

Předpokládáme, že díky této pomoci dojde ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti Lugansku a Doněcku. Součástí pomoci je také zásilka zdravotnického materiálu (1.500 balení materiálu na krytí nehojících se ran).

Ikona dokumentu PDF Poděkování Ukrajinského Červeného kříže za pomoc

Očekáváme, že automobily dorazí na místo v úterý 16.12.2014, kdy budou ze strany ČČK předány, a ihned se zapojí do služeb Ukrajinského červeného kříže v místech bojů.

Pomoc ČČK, stejně jako činnost našich kolegů na Ukrajině, má výlučně nestranný a neutrální charakter, jako činnost Červeného kříže obecně – znamená to, že pomoc nesleduje politické cíle a dostává se jí lidem bez rozdílu příslušnosti k té či oné straně konfliktu.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a MZV ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Velké poděkování náleží společnostem, které s námi na zajištění přepravy vozidel a materiálu spolupracovaly, a to GERLACH, s r.o., a Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o..


Aktualizace 17.12.2014

Dnes pomoc ČČK dorazila v pořádku na místo určení a byla předána Ukrajinskému ČK (UkČK). Podpoříme tak UkČK, který má nyní v terénu 43 mobilních zdravotnických týmů s 617 členy. I přes vyhlášení příměří (5.9.2014) bylo ošetřeno UkČK a MVČK cca 1.000 zraněných.

Různé formy pomoci obdrželo 266.000 osob, které musely v důsledku bojů opustit domovy.