Dárci krve přijati na Hradě Pražském

Dne 3.11.2010 byli na Hradě Pražském přijati bezplatní dárci krve v doprovodu představitelů ČČK.


Přijetí dárců - nositelů nejvyššího ocenění - Zlatého kříže ČČK I. třídy (za 160 bezplatných darů krve) první dámou v sídle českých králů a prezidentů se již stalo tradicí.


Letos paní Livia Klausová přijala 23 dárců z celé republiky. V rozhovoru s nimi ocenila jejich hluboce lidský čin a v sále Octogon si dárci vyslechli operní pěvkyni K. Kněžíkovou za klavírního doprovodu Z. Klaudy. Součástí přijetí byla také prohlídka reprezentačních prostor Hradu, které jinak nejsou veřejnosti přístupné.


Manželka hlavy státu vyjádřila, shodně s prezidentem ČČK, přesvědčení, že tato akce přispěje ke zvýšení morální prestiže bezplatného dárcovství krve a přispěje tak i k potřebnému získání dárců nových.


Letošní přijetí se uskutečnilo v roce 50. výročí bezplatného dárcovství krve. Při této příležitosti obdržela paní Klausová za svůj přínos ke zvýšení morální vážnosti dárců krve Pamětní plaketu vydanou k této celosvětově připomínáné události.


Knihu historických fotografií Hradu obdrželi dárci
v upomínku na svou návštěvu