Dárci krve přijati na Hradě Pražském

Opět po roce, dne 3.11.2011, byli na Hradě Pražském přijati bezpříspěvkoví dárci krve v doprovodu představitelů ČČK.

Přijetí dárců - nositelů nejvyššího ocenění - Zlatého kříže ČČK I. třídy (za 160 bezplatných darů krve) první dámou nebo hlavou státu v sídle českých králů a prezidentů se již stalo tradicí.

Letos paní Livia Klausová přijala 20 dárců z celé republiky. V rozhovoru s nimi ocenila jejich hluboce lidský čin a v sále Octogon si dárci vyslechli jazzové melodie v podání M.Kloučkové a V.Skalkové za klavírního doprovodu E.Godovské. Součástí přijetí byla také prohlídka reprezentačních prostor Hradu, které jinak nejsou veřejnosti přístupné.

První dáma vyjádřila přesvědčení, že tato akce přispěje ke zvýšení morální prestiže bezpříspěvkového dárcovství krve a přispěje tak i k potřebnému získání dárců nových.