Daruj krev s...

Představujeme nový projekt ČČK DARUJ KREV S...! Jeho autorem je tým Pomáháme pomáhat MS ČČK Olomouc-Řepčín, jehož členové společně s prezidentem Českého červeného kříže Markem Juklem a primářkou Transfúzního oddělení FN Olomouc Danou Galuszkovou přivítali 6.4.2010 příslušníky Celní správy a 13.4. pak příslušníky Vězeňské služby.

Cíl projektu charakterizoval Lumír Šatran, ředitel Celního ředitelství Olomouc, k zahájení akce Daruj s....: „Je nám ctí, že můžeme pomoci společnosti i v jiné oblasti než jsou naše služební a pracovní povinnosti.” Projekt bude s dalšími "silových složkami", pokračovat i v dalších týdnech.

Inspirací byla celostátní kampaň ČČK Jdeme darovat krev - Policie, hasiči.