Delegace Čínského červeného kříže navštívila ČČK

Ve dnech 3.-4.8.2015 navštívila Český červený kříž delegace organizace Čínského červeného kříže pro provincii Zhejiang. Tato provincie ležící na jihovýchodním pobřeží Číny má 58 milionů obyvatel, takže i její organizace ČK je přirozeně mnohem větší, než Český červený kříž.

Pro zajímavost, ČK v Zhejiangu má 101 oblastních spolků a 6.146 místních skupin, které sdružují 1.682.900 členů - fyzických osob; dále má Zhejiangský ČLK 4.119 kolektivních členů.

Organizace byla založena již v r.1911, ročně vyškolí v první pomoci 760 tisíc osob. Kroužky mladých zdravotníků najdeme na 63% škol.

Delegace, vedená generální tajemnicí Zhejiangského ČK paní He leqin, byla přijata na Úřadu ČČK prezidentem ČČK Markem Juklem a ředitelem Úřadu ČČK Josefem Konečným. Po vzájemných prezentacích činností obou organizací byla vedena diskuse zejména o problematice výuky první pomoci, šíření mezinárodního humanitárního práva, péči o seniory, dárcovství krve, pátrací služby či připravenosti na katastrofy, což jsou samozřejmě činnosti prováděné oběma organizacemi.

Pozornost čínské strany vzbudila zejména otázka ochrany znaku Červeného kříže v ČR, ČČK zaujala např. asistence Čínského ČK při dárcovství orgánů či to, že provozní náklady Čínského ČK plně hradí stát.

Po té delegace Čínského ČK navštívila zařízení pro seniory provozovaná Úřadem ČČK a zařízení provozovaná OS ČČK Praha 9, navštívila též OS ČČK Praha 1, kde se seznámila s realizací přípravy a poskytováním pomoci při katastrofách na úrovni pověřeného OS ČČK.