Dětská léčebna Bukovany slaví 80 let

18. června 2011 oslavila své narozeniny Dětská odborná léčebna Ch. Masarykové v Bukovanech.

Bylo to přesně 80 let od jejího slavnostního otevření - bukovanský zámek zakoupil Československý červený kříž r. 1925 od Schwarzenberků a na tehdejší dobu značným nákladem 2.800.000 Kč jej přebudoval v zařízení pro léčbu dětí nazvané po Charlotte Masarykové, které zahájilo provoz 18. června 1931.

Dnes je zřizovatelem léčebny Český červený kříž. Za osm desítek let nepřetržitého provozu prošly léčebnou statisíce dětí. Mnozí z pacientů se do ní při každoroční Zámecké slavnosti znova vracejí... Letos byl při ní odhalen pamětní obelisk.

ČČK činnost Léčebny stále podporuje a také se snaží, v duchu původního poslání, umožnit léčbu dětem i z chudých poměrů a kompenzuje jejich rodinám regulační poplatky.

I vy můžete do života Léčebny nahlédnout [výňatek z Novin ČK č. 3/2011]

Zámeckou slavností každoročně Léčebna slaví narozeniny
Zámeckou slavností každoročně Léčebna slaví narozeniny

Udržet léčebnu v provozu by nebylo možné bez příspěvkům veřejnosti. Za spolupráci všem děkujeme a věříme, že Léčebně bude ještě desítky let sloužit malým pacientům.